BIP - Szybka Kolej Miejska Sp. z o.o. > Menu Podmiotowe > Struktura organizacyjna > Struktura organizacyjna Szybkiej Kolei Miejskiej

 

Pod Prezesa Zarządu Spółki (PZ) podlegają następujące komórki organizacyjne:

Pion Operacyjny (PO)

  • Dział Obsługi Zarządu (ODZ)
  • Dział Kadr (ODK)
  • Dział IT (OIT)
  • Dział Zamówień Publicznych (OZP)
  • Dział Zaopatrzeniowo – Magazynowy (OZM)
  • Dział Kontroli (OKW)
  • Samodzielne Stanowisko ds. Ochrony i Ratownictwa Technicznego (ORT)

Pion Inwestycji i Technologii (PI)

  • Dział Badawczo - Rozwojowy (IBR)
  • Dział Inwestycji (IDI)

Pełnomocnik Zarządu ds. Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem (ZPB) wraz z podległym Zespołem ds. Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem (ZZPB)

Samodzielne stanowisko ds. BHP i ppoż. (BHP)

Pod Członka Zarządu Spółki ds. Technicznych (CT) podlegają następujące komórki organizacyjne:

Pion Finansowy (PF)

  • Pełnomocnik ds. Finansowych i Kontrolingu (FPF)
  • Główny Księgowy (FGK) z podległym Zespołem Finansowo - Księgowym (FFK)
  • Dział Planowania, Kontrolingu i Rozliczeń Unijnych (FKR)

Pion Techniczny (PT)

  • Dział Techniczny (TDT) z podległym Zespołem Utrzymania Taboru (TUT)

Pod Członka Zarządu Spółki ds. Przewozów i Promocji (CP) podlegają następujące komórki organizacyjne:

Pion Przewozów i Promocji (PP)

  • Dział Maszynistów (PDM)
  • Dział Szkoleń (PDS) z podległym Ośrodkiem Szkolenia i Egzaminowania Maszynistów (OSM)
  • Dział Kierowników Pociągów (PDK)
  • Dział Realizacji Przewozów (PRP)
  • Dział Planowania Przewozów i Informacji Pasażerskiej (PPP)
  • Dział Marketingi i Promocji (PMP)
  • Samodzielne Stanowisko ds. Komunikacji Wewnętrznej (PKW)
 
 
Wprowadził Roman Kozak 09-01-2014
Aktualizujący Roman Kozak 23-12-2019
Zatwierdzający Jagielska Karolina (SKM) 23-10-2020
Publikujący Bartold Jan (Gabinet Prezydenta (GP)) 23-10-2020
Liczba odwiedzin: 5797
Rejestr zmian