Kanał Wyżej
Misja

Spółka została zawiązana w celu zorganizowania, uruchomienia i zarządzania systemem przewozów pasażerów w formule park & ride w oparciu o istniejące w aglomeracji warszawskiej linie kolejowe, w obszarze wyznaczonym następującymi krańcowymi stacjami: Otwock, Grodzisk Mazowiecki, Błonie, Nowy Dwór, Tłuszcz, Mińsk Mazowiecki, Zalesie Górne. Zadaniem Spółki jako operatora systemu transportowego jest doprowadzić do umożliwienia osobom dojeżdżającym do m.st. Warszawy skorzystania z pociągu jako alternatywy dla samochodu, zapewniając im bezpieczne zaparkowanie samochodu w pobliżu przystanków kolejowych i następnie szybkie przemieszczenie się do wybranego punktu miasta, przy wykorzystaniu istniejącego sytemu linii tramwajowych, autobusowych i metra. W Spółce będzie obowiązywał zintegrowany z innymi środkami transportu miejskiego bilet ZTM.

Do zadań i obowiązków Spółki należy między innymi:
przygotowanie inwentaryzacji własności nieruchomości na trasach objętych systemem SKM w celu określenia wielkości przyszłych aportów do Spółki, określenie zakresu niezbędnych remontów, ich kosztów, źródeł finansowania i sukcesywne dokonywanie modernizacji zaplecza stacyjnego, zawieranie długoterminowych umów z podmiotami „kolejowymi” umożliwiających świadczenie usług przewozowych przez operatora na poziomie techniczno-eksploatacyjnym przyjętym dla systemu SKM, pozyskanie nowoczesnego taboru i źródeł finansowania jego zakupu, zawieranie umów z jednostkami samorządu terytorialnego w sprawie kontraktowania usług przewozowych i ich finansowania.
Pobierz Licencja na wykonywanie przewozów kolejowych osób (580 KB) Strona główna
Rejestr zmian
MENU
Dokumenty
Misja

Wersja standardowa