Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy


Menu

Bieżący katalog: Przedmiot działalności

Katalog wyżej: Menu Podmiotowe

Lista artykułów:


Misja

Spółka została zawiązana w celu zorganizowania, uruchomienia i zarządzania systemem przewozów pasażerów w formule park & ride w oparciu o istniejące w aglomeracji warszawskiej linie kolejowe, w obszarze wyznaczonym następującymi krańcowymi stacjami: Otwock, Grodzisk Mazowiecki, Błonie, Nowy Dwór, Tłuszcz, Mińsk Mazowiecki, Zalesie Górne. Zadaniem Spółki jako operatora systemu transportowego jest doprowadzić do umożliwienia osobom dojeżdżającym do m.st. Warszawy skorzystania z pociągu jako alternatywy dla samochodu, zapewniając im bezpieczne zaparkowanie samochodu w pobliżu przystanków kolejowych i następnie szybkie przemieszczenie się do wybranego punktu miasta, przy wykorzystaniu istniejącego sytemu linii tramwajowych, autobusowych i metra. W Spółce będzie obowiązywał zintegrowany z innymi środkami transportu miejskiego bilet ZTM.

Do zadań i obowiązków Spółki należy między innymi:

  • przygotowanie inwentaryzacji własności nieruchomości na trasach objętych systemem SKM w celu określenia wielkości przyszłych aportów do Spółki,
  • określenie zakresu niezbędnych remontów, ich kosztów, źródeł finansowania i sukcesywne dokonywanie modernizacji zaplecza stacyjnego,
  • zawieranie długoterminowych umów z podmiotami „kolejowymi” umożliwiających świadczenie usług przewozowych przez operatora na poziomie techniczno-eksploatacyjnym przyjętym dla systemu SKM,
  • pozyskanie nowoczesnego taboru i źródeł finansowania jego zakupu,
  • zawieranie umów z jednostkami samorządu terytorialnego w sprawie kontraktowania usług przewozowych i ich finansowania.

Pobierz Licencja na wykonywanie przewozów kolejowych osób (580 KB) 


Wprowadził Kozak Roman 2007-10-04
Aktualizujący Kozak Roman 2009-03-18
Zatwierdzający Jerzy Obrębski 2009-03-18
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 2009-03-18
Wersja standardowa