Kanał Wyżej
Struktura organizacyjna Szybkiej Kolei Miejskiej

Pod Prezesa Zarządu Spółki (PZ) podlegają następujące komórki organizacyjne:
Pion Operacyjny (PO)
Dział Obsługi Zarządu (ODZ)Dział Kadr (ODK)Dział IT (OIT)Dział Zamówień Publicznych (OZP)Dział Zaopatrzeniowo – Magazynowy (OZM)Dział Kontroli (OKW)Samodzielne Stanowisko ds. Ochrony i Ratownictwa Technicznego (ORT)
Pion Inwestycji i Technologii (PI)
Dział Badawczo - Rozwojowy (IBR)Dział Inwestycji (IDI)
Pełnomocnik Zarządu ds. Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem (ZPB) wraz z podległym Zespołem ds. Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem (ZZPB)
Samodzielne stanowisko ds. BHP i ppoż. (BHP)
Pod Członka Zarządu Spółki ds. Technicznych (CT) podlegają następujące komórki organizacyjne:
Pion Finansowy (PF)
Pełnomocnik ds. Finansowych i Kontrolingu (FPF)Główny Księgowy (FGK) z podległym Zespołem Finansowo - Księgowym (FFK) Dział Planowania, Kontrolingu i Rozliczeń Unijnych (FKR)
Pion Techniczny (PT)
Dział Techniczny (TDT) z podległym Zespołem Utrzymania Taboru (TUT)

Pod Członka Zarządu Spółki ds. Przewozów i Promocji (CP) podlegają następujące komórki organizacyjne:
Pion Przewozów i Promocji (PP)
Dział Maszynistów (PDM) Dział Szkoleń (PDS) z podległym Ośrodkiem Szkolenia i Egzaminowania Maszynistów (OSM)Dział Kierowników Pociągów (PDK) Dział Realizacji Przewozów (PRP) Dział Planowania Przewozów i Informacji Pasażerskiej (PPP) Dział Marketingi i Promocji (PMP)Samodzielne Stanowisko ds. Komunikacji Wewnętrznej (PKW)


Strona główna
Rejestr zmian
MENU
Dokumenty
Struktura organizacyjna Szybkiej Kolei Miejskiej

Wersja standardowa