Kanał Wyżej
Ewidencje i rejestry

Szybka Kolej Miejska Sp. z o.o. prowadzi rejestry, ewidencje i archiwa zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Informacje mogą zostać udostępnione na pisemny wniosek zainteresowanego, złożony do Zarządu Spółki.


Strona główna
Rejestr zmian
MENU
Dokumenty
Ewidencje i rejestry

Wersja standardowa