Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy


Menu

Bieżący katalog: Ewidencje i rejestry

Katalog wyżej: Menu Przedmiotowe

Lista artykułów:


Ewidencje i rejestry

Szybka Kolej Miejska Sp. z o.o. prowadzi rejestry, ewidencje i archiwa zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Informacje mogą zostać udostępnione na pisemny wniosek zainteresowanego, złożony do Zarządu Spółki.


Wprowadził Roman Kozak 2014-01-09
Aktualizujący Roman Kozak 2014-01-09
Zatwierdzający Jerzy Obrębski 2014-01-09
Publikujący Bartold Jan (Gabinet Prezydenta (GP)) 2014-01-09
Wersja standardowa