Szybka Kolej Miejska Sp. z o.o.
szukaj 
szukaj w   
Wyszukiwanie zaawansowane
 

Biuletyn Informacji Publicznej

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP - Szybka Kolej Miejska Sp. z o.o. > Menu Przedmiotowe > Struktura własnościowa, majątek i wyniki Spółki > Dokumenty finansowe > Dokumenty finansowe

Dokumenty finansowe

  Drukuj
 

Pobierz Prognoza wyników finansowych Spółki w okresie 2011 - 2025 (0,6 MB).

Rok 2018

W dniu 24.06.2019 r.  Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników podjęło uchwałę, przeznaczając zysk netto za rok obrotowy 2018 w wys. 264.482,36 zł oraz zysk z lat ubiegłych w wys. 702.513,92 zł na podwyższenie kapitału zapasowego Spółki.

 • Pobierz Sprawozdanie Niezależnego Biegłego Rewidenta z badania Sprawozdania Finansowego za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. Szybkiej Kolei Miejskiej Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (0,4 MB).
 • Pobierz Sprawozdanie Finansowe za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018 roku (2,8 MB).
 • Pobierz Sprawozdanie z działalności Spółki Szybka Kolej Miejska Sp. z o.o. w roku obrotowym 2018 (1,4 MB).

Rok 2017

W dniu 28.06.2018 r.  Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników podjęło uchwałę, przeznaczając zysk netto za rok obrotowy 2017 w wys. 3.507.527,89 zł na podwyższenie kapitału zapasowego Spółki.

 • Pobierz Sprawozdanie Niezależnego Biegłego Rewidenta z badania Sprawozdania Finansowego Szybkiej Kolei Miejskiej Sp. z o.o. w Warszawie za rok obrotowy 2017 oraz Raport z badania Sprawozdania Finansowego jednostki Szybka Kolej Miejska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie za rok obrotowy 2017 (1 MB).
 • Pobierz Sprawozdanie Finansowe za okres od 01.01.2017 do 31.12.2017 roku (2,8 MB).
 • Pobierz Sprawozdanie z działalności Spółki Szybka Kolej Miejska Sp. z o.o. w roku obrotowym 2017 (2,4 MB).

Rok 2016

W dniu 30.06.2017 r.  Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników podjęło uchwałę, przeznaczając zysk netto za rok obrotowy 2016 w wys. 2.240.650,13 zł w całości na zwiększenie kapitału zapasowego.

Pobierz (4,05 MB):

 • Opinię i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta z badania Sprawozdania Finansowego Spółki Szybka Kolej Miejska Sp. z o.o. za rok obrotowy 2016;
 • Sprawozdanie Finansowe za okres od 01.01.2016 do 31.12.2016 roku;
 • Sprawozdanie z działalności Spółki Szybka Kolej Miejska Sp. z o.o. w roku obrotowym 2016.

Rok 2015

W dniu 23.06.2016 r.  Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników podjęło uchwałę, dzieląc zysk netto za rok obrotowy 2015 w wys. 15.961.431,76 zł w następujący sposób:
kwotę 6.761.431,76 zł - przeznaczono na zwiększenie kapitału zapasowego;
kwotę 9.000.000,00 zł - przeznaczono na wypłatę dywidendy dla m.st. Warszawy;
kwotę 200.000,00 zł - przeznaczono na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
Jednocześnie Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników podjęło uchwałę, przeznaczając zysk netto z lat ubiegłych w wys. 14.407.792,70 zł, na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki.

Rok 2014

W dniu 29.06.2015 r.  Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników podjęło uchwałę, dzieląc zysk netto za rok 2014 w wys. 3.348.854,48 zł w następujący sposób:
kwotę 2.593.662,22 zł - przeznaczono na pokrycie straty z lat ubiegłych;
kwotę 755.192,26 zł - przeznaczono na zwiększenie kapitału zapasowego.

Rok 2013

W dniu 27.06.2014 r.  Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników podjęło uchwałę, przeznaczając zysk netto za rok 2013 w wys. 4.534.340,08 zł w następujący sposób:
kwotę 3.500.000,00 zł  - wypłata dywidendy na rzecz Wspólnika, tj. m.st. Warszawy;
kwotę 1.034.340,08 zł - na zwiększenie kapitału zapasowego.

Rok 2012

W dniu 21.06.2013 r.  Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników podjęło uchwałę, przeznaczając zysk netto za rok 2012 w wys. 4.753.178,02 zł w następujący sposób:
kwotę 3.753.178,02 zł  - wypłata dywidendy na rzecz Wspólnika, tj. m.st. Warszawy;
kwotę 1.000.000,00 zł - na kapitał zapasowy.

Rok 2011

W dniu 24.07.2012 r.  Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników podjęło uchwałę, przeznaczając zysk netto za rok 2011 w wys. 3.580.388,71 zł w następujący sposób:
kwotę 1.500.000,00 zł  - wypłata dywidendy na rzecz Wspólnika, tj. m.st. Warszawy;
kwotę 2.080.388,71 zł - na kapitał zapasowy.

Rok 2010

W dniu 30.06.2011 r.  Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników podjęło uchwałę, przeznaczając zysk netto za rok 2010 w wys. 1.480.797,28 zł w całości na podwyższenie kapitału zapasowego.

Rok 2009

W dniu 21.06.2010 r.  Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników podjęło uchwałę, przeznaczając zysk netto za rok 2009 w wys. 1.428.829,82 zł w całości na podwyższenie kapitału zapasowego.

Rok 2008

W dniu 17.06.2009 r.  Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników podjęło uchwałę, przeznaczając zysk netto za rok 2008 w wys. 3.096.943,20 zł w całości na podwyższenie kapitału zapasowego.

 

 • Pobierz Kwartalne statystyczne sprawozdanie o aktywach i pasywach finansowych sporządzone na koniec III kwartału RF-01 (2,4 MB);
 • Pobierz Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe za okres od początku roku do końca IV kwartału F-01/I-01 (1,6 MB);
 • Pobierz Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe za okres od początku roku do końca III kwartału F-01/I-01 (2,1 MB);
 • Pobierz Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe za okres od początku roku do końca II kwartału F-01/I-01 (2 MB);
 • Pobierz Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe za okres od początku roku do końca I kwartału F-01/I-01 (1,9 MB).

Rok 2007

W dniu 23.06.2008 r.  Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników podjęło uchwałę,  przeznaczając zysk netto za rok 2007 w wys. 3.514.541,42 zł na pokrycie straty z lat ubiegłych (3.380.819,32 zł) oraz na podwyższenie kapitału zapasowego (133.722,10 zł).

Rok 2006

W dniu 19.06.2007 r.  Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników podjęło uchwałę,  w której wyraziło zgodę na pokrycie straty za rok 2006 w wys. 1.766.556,42 zł z przyszłych zysków.

Rok 2005

W dniu 27.06.2006 r.  Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników podjęło uchwałę,  w której wyraziło zgodę na pokrycie straty za rok 2005 w wys. 1.503.877,03 zł z przyszłych zysków.

Rok 2004

W dniu 27.06.2005 r.  Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników podjęło uchwałę,  w której wyraziło zgodę na pokrycie straty za rok 2004 w wys. 110.385,87 zł z przyszłych zysków.

 
 
Wprowadził Roman Kozak 16-02-2009
Aktualizujący Roman Kozak 23-12-2019
Zatwierdzający Stec Mariusz (SKM) 02-01-2020
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 02-01-2020
Liczba odwiedzin: 12600
Rejestr zmian