Kanał Wyżej
Zamówienia archiwalne ogłoszone w latach 2008-2011

 
3.11.2011 r.
Ogłoszenie o badaniu sprawozdania Spółki za 2011 r.
Ogłoszenie o badaniu sprawozdania Spółki za 2011 rok (777KB) termin składania ofert upływa 18.11.2011 r.
 
8.08.2011 r.
Postępowanie GOZ-351-1/11
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie Zamówienia z wolnej ręki na Dzierżawę jednego elektrycznego zespołu trakcyjnego (6-człon) wraz z obsługą techniczną w dniu 8.08.2011 r. podpisano umowę z Zakładami Naprawczymi Taboru Kolejowego ,,Mińsk Mazowiecki" S.A., ul. Gen. K. Sosnkowskiego 34, 05-300 Mińsk Mazowiecki.
Zgodnie z art. 134 ust. 6 pkt 4 ustawy PZP postępowanie było możliwe do przeprowadzenia na podstawie zapisów w Ogłoszeniu o Zamówieniu Sektorowym oraz SIWZ zamówienia podstawowego, informujących o przewidywaniu dzielenia zamówień uzupełniających stanowiących nie wiecej niż 50% wartości zamówienia podstawowego i polegających na rozszerzeniu dostawy.
 
16.12.2010 r.
Postępowanie GZP-351-7/10
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości powyżej 387.000 euro prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na ,,Wykonanie obsług 3 poziomu utrzymania zespołów trakcyjnych typu 19WE"
Pobierz Ogłoszenie o zamówieniu (1,8MB) Pobierz SIWZ (4,96MB) Pobierz zał. nr 1 do Specyfikacji technicznej - DSU 19WE (3,83MB) Załącznik nr 2 do Specyfikacji Technicznej - DTR 19WE wraz z załacznikami: Pobierz DTR 19 WE  (363 KB) Pobierz Załącznik nr 1 do DTR 19 WE (7,17 MB) Pobierz Załącznik nr 2 DTR 19WE (468KB) Pobierz Załącznik nr 3 DTR 19WE (572KB) Pobierz załącznik nr 4 do DTR 19WE (4,06MB) Pobierz załącznik nr 5 do DTR 19WE (3,2MB) Pobierz Załącznik nr 6 do DTR 19WE (1,2MB) Pobierz Załącznik nr 7do DTR 19WE (238KB) Pobierz załącznik nr 8 do DTR 19WE (1,57MB) Pobierz załącznik nr 9 do DTR 19WE (175KB) Pobierz załącznik nr 10 do DTR 19WE (686KB) Pobierz załącznik nr 11 do DTR 19WE (593KB) Pobierz załącznik nr 12 do DTR 19WE (219KB) Pobierz załącznik nr 13 do DTR 19WE (493KB) Pobierz załącznik nr 14 do DTR 19WE (1,83MB) Pobierz załącznik nr 15 do DTR 19WE (2,6MB) Pobierz załącznik nr 15a do DTR 19WE (710KB) Pobierz Załącznik nr 16 do DTR 19WE (970KB) Pobierz Załącznik nr 17 do DTR 19WE (3,06MB) Pobierz załącznik nr 18 do DTR 19WE (6,63MB) Pobierz załącznik nr 19 do DTR 19WE (2,06MB) Pobierz załącznik nr 20 do DTR 19WE  (466KB) Pobierz załącznik nr 20a do DTR 19WE (390KB) Pobierz załącznik nr 21 do DTR 19WE (1,69MB) Pobierz załącznik nr 22 do DTR 19WE (2,28MB) Pobierz załącznik nr 23 do DTR 19WE (348 KB) Pobierz załącznik nr 24 do DTR 19WE (689KB) Pobierz załącznik nr 25 do DTR 19WE (1,23MB) Pobierz Zał. nr 26 do DTR część 1 (3,72MB) Pobierz Zał. nr 26 do DTR 19WE część 2 (6,33MB) Pobierz załącznik nr 27 do DTR 19WE (3,9MB) Pobierz załącznik nr 28 do DTR 19WE (62,6KB) Pobierz załącznik nr 29 do DTR 19WE (248KB) Pobierz załącznik nr 30 do DTR 19WE (651KB) Pobierz załącznik nr 31 do DTR 19WE (3,16MB) Pobierz załącznik nr 32 do DTR 19WE  (582KB) Pobierz załącznik nr 33 do DTR 19WE (259KB) Pobierz Załącznik nr 34 do DTR 19WE (755KB) Załącznik nr 3 do Specyfikacji technicznej - Katalog Części 19 WE wraz z załącznikami poniżej: Pobierz Katalog części zamiennych dla pojazdu 19WE cz_1.(4.31MB) Pobierz Katalog części zamiennych dla pojazdu 19WE cz_2.  (8,54MB) Pobierz Katalog części zamiennych dla pojazdu 19WE cz. 3 (6,58MB) Pobierz Katalog części zamiennych dla pojazdu 19WE cz. 4 (7,18MB) Pobierz Katalog części zamiennych dla pojazdu 19WE cz_5. (9,40MB) Pobierz Katalog części zamiennych dla pojazdu 19WE cz_6. (4,53MB) Pobierz Zał. nr 1 do katalogu części zamiennych  70RNa_0166_ZWCzZap (19,5 KB) Pobierz Zał. nr 2 do katalogu części zamiennych70RSNTa_0166_ZWCzZap  (19,2KB) Pobierz Zał. nr 3 do katalogu części zamiennych70RSNa_0166_ZWCzZap (26,9KB) Pobierz Zał. nr 4 do katalogu części zamiennych70RSTa_0166_ZWCzZap (26,5KB) Pobierz Zał. nr 5 do katalogu części i zamienników - katalog przejść (108KB) Pobierz Zał. nr 6 do katalogu części zamiennych-sprzęg schaku (1,55MB) Pobierz Zał. nr 7 do katalogu części zamiennych-katalog drzwi (385KB) Pobierz Zał nr 8 do katalogu części zamiennych - katalog winda (8,82MB)   Pobierz Zał. nr 9 do kat. części zam - klimatyzacja RAC (522KB) Pobierz Zał. nr 10 do kat. części zam - katalog klimatyzacja (612KB) Pobierz Zał. nr 11 do kat. części zam - odbierak prądu (7,83MB) Pobierz Zał. nr 12 do kat. części zam - katalog UR26_64 (2,37MB) Pobierz Zał. nr 13 do kat. części zamiennych (7,59MB) Pobierz Odpowiedzi na pytania Wykonawcy udzielone 14.01.11 r. (445KB) Pobierz Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (393KB)
 
15.11.2010 r.
Postępowanie GZP-351-5/10
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości powyżej 387.000 euro prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na ,,Leasing finansowy elektrycznych zespołów trakcyjnych w liczbie 6 (sześciu) szt. wraz z 3 letnim okresem utrzymania.
Pobierz Ogłoszenie o zamówieniu  (2,58 MB) Pobierz SIWZ (3,6 MB) Pobierz Załączniki 1, 2, 3 do SIWZ (7,7 MB) Pobierz załacznik nr 4 do SIWZ z zał 1 , 2, 3 do umowy (6,11MB) Pobierz Zał. 4-12 do umowy, zał 5-8 do SIWZ (2,00 MB) Pobierz Funkcjonalność systemu informacji liniowej (2,24 MB) Pobierz Zmiana treści ogłoszenia  wraz ze zmianą terminu składania ofert (960 KB) Pobierz Odpowiedzi na pytania Wykonawców 8.12.2010 r. (1,52MB) Pobierz Uchwałę Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z 22 października 2010 r. (0,5 MB) Pobierz Odpowiedzi na pytania Wykonawców udzielone 23.12.10 r. wraz ze zmianą terminu składania ofert (6,50MB) Pobierz Odpowiedzi na pytania Wykonawców udzielone 10.01.2011 r. (1,28MB) Pobierz SIWZ po modyfikacjach 10.01.2011 r. w formacie doc. (5,28MB) Pobierz Odpowiedzi na pytania Wykonawców udzielone 14.01.11 r. (950KB) Pobierz Odpowiedź na pytanie Wykonawcy udzielona 18.01.2011 r. (307KB) Pobierz Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (331KB)
 
 
15.10.2010 r.
Postępowanie GZP-351-4/10
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości powyżej 387.000 euro prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na ,, Dzierżawę elektrycznych zespołów trakcyjnych służących do przewozów pasażerskich w aglomeracji warszawskiej."
Pobierz Ogłoszenie o zamówieniu (2,33MB) Pobierz SIWZ (3,95MB) Pobierz modyfikacja treści SIWZ  (0,5 MB) Pobierz Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (200KB)
 
Postępowanie GZP-351-3/10
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości powyżej 387.000 euro przeprowadzone w trybie Zamówienia z wolnej ręki na ,,Dzierżawę elektrycznego zespołu trakcyjnego typu EN57"
Przeprowadzenie postępowania było mozliwe dzięki zapisom w IV pkt SIWZ zamówienia podstawowego GZP-351-7/09 informujacym, iż Zamawiajacy przewiduje udzielenie zamówień uzupełniajacych stanowiących nie wiecej niz 50% wartości zamówienia podstawowego i polegajacych na rozszerzeniu dostawy zgodnie z art. 134 ust. 6 pkt 4 ustawy PZP.
Umowa została podpisana w dniu 6.09.2010 r.
 
25.06.2010 r.
Postępowanie GZP-351-2/10
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości powyżej 387.000 euro prowadzone w trybie negocjacji z ogłoszeniem na ,,Kompleksowe ubezpieczenie Szybkiej Kolei Miejskiej Sp. z o.o. na lata 2011 - 2012.
Pobierz  ogłoszenie o zamówieniu (2,58MB) Pobierz wzór Wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie negocjacji z ogłoszeniem (0,56MB) Pobierz zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (205KB)
 
12.03.2010 r.
Postępowanie nr GZP-351-1/10
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości powyżej 387.000 euro prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na ,,Wykonanie obsług 3 i 4 poziomu utrzymania zespołów trakcyjnych typu 14WE"
Pobierz ogłoszenie o zamówieniu (1,74MB) Pobierz SIWZ (4,77MB) Pobierz DSU 14WE część 1 (1,94MB) Pobierz DSU 14WE część 2 (1,94MB) Pobierz DSU 14WE część 3 (2,09MB) Pobierz DSU 14WE część 4 (5,92MB) Pobierz DTR 14WE (360KB) Pobierz Odpowiedzi na pytania Wykonawcy 13.04.2010 r. (1,15MB) pobierz Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (200KB)
 
9.11.2009 r.
Postępowanie nr GZP-351-7/09
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości powyżej 412 tys. Euro prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dzierżawę elektrycznych zespołów trakcyjnych do wykonywania kolejowych aglomeracyjnych przewozów pasażerskich.
Pobierz ogłoszenie o zamówieniu (1,81 MB). Pobierz SIWZ (4 MB). Pobierz odpowiedz na pytanie Wykonawcy z modyfikacją (1,81MB) Pobierz Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz o odrzuceniu oferty (223KB)
 
1.09.2009 r.
Postępowanie nr GZP-351-6/09
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości powyżej 412 tys. Euro prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dzierżawę elektrycznych zespołów trakcyjnych do wykonywania kolejowych aglomeracyjnych przewozów pasażerskich.
Pobierz ogłoszenie o zamówieniu (1,94 MB) Pobierz SIWZ (3,82 MB) Pobierz Odpowiedź na pytanie Wykonawcy z modyfikacją (375KB) Pobierz Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty i unieważnieniu postępowania (278 KB)
 
3.08.2009 r.
Postępowanie nr GZP-351-5/09
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości powyżej 412 tys. Euro prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, na obsługę techniczną 8 szt. pojazdów typu 14WE polegającą na wykonywaniu czynności 1 i 2 poziomu utrzymania, napraw bieżących oraz czyszczenia.
Pobierz Ogłoszenie o zamówieniu (4,2 MB). Pobierz SIWZ (1,5 MB). Pobierz załącznik nr 3 do SIWZ DTSU część 1 (290 KB). Pobierz załącznik nr 3 do SIWZ DTSU część 2 (260 KB). Pobierz załacznik nr 3 do SIWZ DTSU część 3 (730 KB). Pobierz załącznik nr 4 do SIWZ DTR (320 KB). Pobierz Pismo Wykonawcy z odpowiedzią (24.08.09 r.) (262 KB). Pobierz Pytania Wykonawców z odpowiedziami (pismo z dn. 10.09.2009 r.) (2,15 MB). Pobierz SIWZ - tekst jednolity po modyfikacji (2,25 MB). Pobierz załączniki do SIWZ - tekst jednolity (4,00 MB). Pobierz SIWZ w formacie DOC. (1,36 MB). Pobierz Odpowiedź na pytania z dnia 15.09.2009 r. (700 KB). Pobierz SIWZ (wersja z 17.09.2009 r.) (700 KB). Pobierz Odpowiedź na prośbę z dnia 17.09.2009 r. (400 KB). Pobierz formularz oferty (załącznik nr 1 do SIWZ) (1,1 MB). Pobierz Formularz oferty (zał nr 1 do SIWZ skorygowany) (510 KB) Pobierz Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (217KB)
 
2.04.2009 r.
Postępowanie nr FZP-351-4/09
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości powyżej 412 tys. Euro prowadzone w trybie negocjacji z ogłoszeniem, na dostawę 13 sztuk nowych elektrycznych zespołów trakcyjnych przeznaczonych do pasażerskich przewozów aglomeracyjnych na linii łączącej Port Lotniczy im. Fryderyka Chopina z centrum Warszawy oraz Legionowem i Sulejówkiem.
Pobierz Ogłoszenie o zamówieniu (2,8 MB). Pobierz wzór Wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie negocjacji z ogłoszeniem (0,5 MB). Pobierz FZP-351-4-1/288/09 Informacja o wniesionym proteście na treść ogłoszenia z dnia 16.04.2009 r. (5 MB). Pobierz Rozstrzygnięcie protestu (3,08 MB) Pobierz Informacja o zmianie terminu skladania wnioskow o dopuszczenie do udziału w postepowaniu  (436 KB) Pobierz zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (223KB)
 
27.03.2009 r.
Postępowanie nr FZP-351-3/09
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości powyżej 412 tys. Euro prowadzone w trybie negocjacji z ogłoszeniem, na dzierżawę elektrycznych zespołów trakcyjnych do wykonywania kolejowych aglomeracyjnych przewozów pasażerskich wraz z obsługą techniczną.
Pobierz Ogłoszenie o zamówieniu (3,7 MB). Pobierz Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (392 KB)
26.03.2009 r.
Postępowanie nr FZP-351-2/09
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości powyżej 412 tys. Euro prowadzone w trybie negocjacji z ogłoszeniem, na obsługę techniczną 8 szt. pojazdów typu 14WE polegającą na wykonaniu czynności 1 i 2 poziomu utrzymania, napraw bieżących oraz czyszczenia.
Pobierz Ogłoszenie o zamówieniu (3,2 MB). Pobierz Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (420 KB)
20.01.2009 r.
Postępowanie nr FZP-351-1/09
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości powyżej 412 tys. Euro prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na leasing finansowy elektrycznych zespołów trakcyjnych w ilości 4 (czterech) szt.
Pobierz Ogłoszenie o zamówieniu (8 MB). Pobierz SIWZ nieaktualny (bez dat) (2 MB). Pobierz SIWZ aktualny (2 MB). Pobierz załączniki do SIWZ (9,5 MB). Pobierz Informację Zarządu Spółki o wniesionym proteście z dnia 28.01.2009 r. (2 MB). Pobierz Informację Zarządu Spółki o wniesionych protestach z dnia 6.02.2009 r. (0,7 MB). Pobierz Protest Europejskiego Funduszu Leasingowego S.A. (0,8 MB). Pobierz KRS Europejskiego Funduszu Leasingowego S.A. (3,8 MB). Pobierz Protest PESA S.A. (1,1 MB). Pobierz KRS PESA S.A. (1,1 MB). Pobierz Rozstrzygnięcie protestu Europejskiego Funduszu Leasingowego S.A. (1,3 MB). Pobierz Rozstrzygnięcie protestu NEWAG S.A. (0,7 MB). Pobierz Rozstrzygnięcie protestu PESA S.A. (2,3 MB). Pobierz Modyfikację SIWZ (0,8 MB). Pobierz Odpowiedź na pytania Finansujących (2,2 MB). Pobierz Odpowiedź na pytania w sprawach technicznych (1,1 MB). Pobierz SIWZ w formacie DOC (4,8 MB). Pobierz pismo FZP-351-1-9/147/09 w sprawie zasad udostępniania dokumentów stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa (0,6 MB). Pobierz Uzupełnienie rozstrzygnięcia protestu PESA Bydgoszcz (509 KB). Pobierz Odpowieedzi na zapytania oraz modyfikację SIWZ z dnia 3.03.2009 r. (7 MB). Pobierz Odpowiedzi na pytania Wykonawców z 6.03.09 (3,75 MB). Pobierz Modyfikacja treści SIWZ (3,30 MB). Pobierz SIWZ tekst jednolity po modyfikacjach (950 KB). Pobierz Załączniki do SIWZ tekst jednolity (4 MB). Pobierz SIWZ tekst jednolity w formacie  DOC (4,64 MB). Pobierz Odpowiedzi na pytania Wykonawcy z 2.03.09 z modyfikacją SIWZ (4,36 MB). Pobierz Odpowiedzi na pytania Wykonawców z 5 i 6.03.2009r. (4,07 MB). Pobierz Odpowiedzi na pytania Wykonawców z 12 i 13.03.2009 r. (5 MB). Pobierz Informacja o modyfikacji ogłoszenia i SIWZ 26.03.09 r.  (2,14 MB). Pobierz Odpowiedzi na pytania Wykonawcy z 18.03.09 r.  (3,55MB). Pobierz Odpowiedzi na pytania Wykonawców z 26.03 do 2.04.09 r.  (3.98 MB). Pobierz Odpowiedzi na pytania Wykonawców które wpłynęły od 7 do 9.04.2009 r. (2,2 MB). Pobierz Odpowiedzi na pytania Wykonawców które wpłynęły od 7 do 9.04.2009 r. (uzupełnienie z dnia 15.04.2009 r.) (7,2 MB). Pobierz Odpowiedzi na pytania Wykonawcy z 16.04.09 r. (746 KB). Pobierz Odpowiedzi na pytania Wykonawców z 17.04.09 r.  (1,01 MB). Pobierz Odpowiedzi na pytania Wykonawców z 21.04.2009 r. (0,1 MB). Pobierz Odpowiedzi na pytania Wykonawcy z 22.04.09 r. (2,54 MB). Pobierz informacja o przedłużeniu terminu składania ofert na 22.05.2009 r. Pobierz Odpowiedzi na pytania Wykonawcy z 15.05.2009 r. (1,5 MB). Pobierz Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (1,11 MB) Pobierz Sprostowanie omyłki pisarskiej w Zestawieniu punktacji przyznanej poszczególnym ofertom w zawiadomieniu o wyborze najkorzystniejszej oferty 17.06.2009 r.
23.07.2008 r.
Postępowanie nr FZP-351-2/08
Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na "Wykonanie pięciu obsług 4 poziomu utrzymania i dwóch obsług 3 poziomu utrzymania elektrycznych zespołów trakcyjnych typu 14WE".
Pobierz Ogłoszenie o zamówieniu (1,31MB). Pobierz SIWZ . Pobierz ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (712Kb).
17.04.2008 r.
Postępowanie nr FZP-351-1/08
Negocjacje z ogłoszeniem na "Wykonanie obsług 3 i 4 poziomu utrzymania ośmiu elektrycznych zespołów trakcyjnych typu 14WE".
Pobierz Ogłoszenie o zamówieniu (1,4MB). Pobierz Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania (715KB). uwaga: informacje na temat zamówień publicznych ogłoszonych przez Spółkę w latach 2006-2007 znajdą Państwo pod adresem: www.skm.warszawa.pl/?id=26.


Strona główna
Rejestr zmian
MENU
Podkanały
Plan zamówień publicznych 2020
Dokumenty
Zamówienia publiczne

Wersja standardowa