Kanał Wyżej
Postępowania przetargowe ogłoszone w 2012 r.

Treść
7.11.2012 r.
Ogłoszenie o badaniu sprawozdania Spółki za 2012 r.
Ogłoszenie o badaniu sprawozdania Spółki za 2012 r. (77KB). Termin składania ofert upływa 20.11.2012 r.
12.10.2012 r.
Postępowanie GOZ-351-9/12
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 400.000 euro prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na: ,,Usługę sprzątania i kompleksowego mycia 8 szt ezt typu 14WE oraz 4 typu 19WE oraz wykonywanie dezynfekcji i usuwanie graffiti z ezt typu 27WE (13 pojazdów) i 35 WE (6 pojazdów)
pobierz ogłoszenie o zamówieniu pobierz SIWZ (8 MB) pobierz odpowiedź na pytania Wykonawcy z 15.10.2012 r. (400KB) pobierz odpowiedź na pytania Wykonawcy z 16.10.2012 r. (300KB) pobierz odpowiedź na pytania Wykonawcy z 17.10.2012 r. (520KB) pobierz zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (400 KB)
 
3.09.2012 r.
Postępowanie GOZ-351-8/12
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości powyżej 400.000 euro prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na: ,,Wykonanie obsługi 4 poziomu utrzymania jednego zespołu trakcyjnego SKMWA 106 wraz z pracami dodatkowymi"
pobierz ogłoszenie o zamówieniu (4,2MB) pobierz SIWZ (1,2MB) pobierz DSU 14WE część 1 (1,94MB) pobierz DSU 14WE część 2  (1,94MB) pobierz DSU 14WE część 3 (2,09MB) pobierz DSU 14WE część 4  (5,92MB) pobierz DTR 14WE (360KB) pobierz Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (330KB)
 
31.08.2012r.
Postępowanie GOZ-351-7/12
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości powyżej 400.000 euro prowadzone w trybie negocjacji z ogłoszeniem na: ,,Zaciągnięcie kredytu inwestycyjnego do wysokości 26.800.000,00 zł na sfinansowanie prac modernizacyjnych na terenie stacji techniczno-postojowej Warszawa - Szczęśliwice"
pobierz ogłoszenie o zamówieniu (6,9MB) pobierz przykładowy Wzór Wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (40,5KB) pobierz ogłoszenie dodatkowych informacji (1,64MB) pobierz zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
 
1.08.2012 r.
Postępowanie GOZ-351-6/12
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości powyżej 400.000 euro prowadzone w trybie negocjacji z ogłoszeniem na ,,Kompleksowe ubezpieczenie Szybkiej Kolei Miejskiej Sp. z o.o. na lata 2013 - 2014"
ogłoszenie o zamówieniu (8,1 MB) Formularz Wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (6750 KB) załącznik nr 1 do Wniosku (210KB) załącznik nr 2 do Wniosku (250KB załącznik nr 3 do Wniosku (220KB) załącznik nr 4 do Wniosku (210KB załącznik nr 5 do Wniosku (260 KB) Wniosek. docx. (25KB) załącznik nr 1 do Wniosku.docx (21KB) Załącznik nr 2 do Wniosku.docx. (20KB) załącznik nr 3 do Wniosku.docx (18kB) Załacznik nr 4 do Wniosku.docx (19KB) załącznik nr 5 do Wniosku.docx (19KB) zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (400kB)
 
10.07.2012 r.
Postępowanie GOZ-351-5/12
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 400.000 euro prowadzone w trybie przetargu  nieograniczonego na ,,Całodobową ochronę stacji techniczno-postojowej Szczęsliwice oraz stacjonujących na tej terenie elektrycznych zespołów trakcyjnych"
Zamówienie publiczne udzielane jest zgodnie zgodnie z § 24 załącznika nr 2 do Regulaminu organizacyjnego udzielania zamówień publicznych. Niniejsze zamówienie jest zamówieniem sektorwym w rozumieniu art. 132 i nast. Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
pobierz ogłoszenie o zamówieniu  (2,01MB) pobierz SIWZ (7,68MB) pobierz Odpowiedzi na pytania Wykonawcy z 12 lipca 2012 r. (0,4MB) pobierz Odpowiedź na pytanie Wykonawcy z 19 lipca 2012 r. (0,5MB) pobierz Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (575KB)
 
19.06.2012 r.
Postępowanie GOZ-351-4/12
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości powyżej 400.000 euro prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na ,, Wykonanie obsługi 4 poziomu utrzymania jednego zespołu trakcyjnego SKMWA 106 wraz z pracami dodatkowymi.
pobierz ogłoszenie o zamówieniu (4,12MB) pobierz SIWZ (1,12 MB) pobierz DSU 14WE część 1 (1,94 MB) pobierz DSU 14WE część 2 (1,94 MB) pobierz DSU 14WE część 3 (2,09 MB) pobierz DSU 14WE część 4 (5,92 MB) pobierz DTR 14WE (360KB) pobierz modyfikacja treści SIWZ (285KB) pobierz zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (270KB)
 
16.03.2012 r.
Postępowanie GOZ-351-3/12
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości powyżej 400.000 euro prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na ,,Wykonanie obsługi 3 i 4 poziomu utrzymania 7 zespołów trakcyjnych typu 14WE oraz wykonania prac dodatkowych związanych z obsługą poziomu 3 i 4 " 
pobierz ogłoszenie o zamówieniu (4,33MB) pobierz SIWZ (1,25MB) pobierz DSU 14WE część 1  (1,94 MB) pobierz DSU 14WE część 2  (1,94MB) pobierz DSU 14WE część 3  (2,09MB) pobierz DSU 14WE część 4  (5,92MB) pobierz DTR 14WE (360KB) pobierz Odpowiedzi na pytania Wykonawcy z dn. 22.03.2012 r. (475KB) pobierz Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (330 KB)
 
5.01.2012 r.
Postępowanie GOZ-351-1/12
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości powyżej 400.000 euro prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na ,,Wykonanie sześciu obsług 4 poziomu utrzymania, dwóch obsług 3 poziomu utrzymania elektrycznych zespołów trakcyjnycvh typu 14WE oraz wykonania prac dodatkowych związanych z obsługą 3 i 4 poziomu".
pobierz ogłoszenie o zamówieniu (4,46MB) pobierz SIWZ (1,26MB) pobierz DSU 14WE część 1 (1,94MB) pobierz DSU 14WE część 2 (1,94MB) pobierz DSU 14WE część 3 (2,09MB) pobierz DSU 14WE część 4 (5,92MB) pobierz DTR 14WE (360KB) pobierz Odpowiedzi na pytania Wykonawcy udzielone 17.01.12 r. (560KB) pobierz zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (281kB)
 
 


Załączniki
 


Data ogłoszenia
2012-01-05

Data wprowadzenia:  23-01-2012

Strona główna
Rejestr zmian
MENU
Podkanały
Plan zamówień publicznych 2020
Dokumenty
Zamówienia publiczne

Wersja standardowa