Kanał Wyżej
Postepowania przetargowe ogłoszone w 2014 r.

Treść
17.11.2014 r.
GOZ-351-9/14
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości powyżej progu 414.000 euro prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na ,,Wykonanie 4 obsług 3 poziomu utrzymania na 4 pojazdach typu 14WE"
pobierz ogłoszenie o zamówieniu (4,76 MB) pobierz SIWZ (1,34 MB) pobierz załącznik nr 1 DSU 1/13 (4,85 MB) pobierz załącznik nr 1 DSU 2/13 (4,75 MB) pobierz załącznik nr 1 DSU 3/13 (5,2 MB) pobierz załącznik nr 1 DSU 4/13 (4,95 MB) pobierz załącznik nr 1 DSU 5/13 (4,84 MB) pobierz załącznik nr 1 DSU 6/13 (4,88 MB) pobierz załącznik nr 1 DSU 7/13 (4,96 MB) pobierz załącznik nr 1 DSU 8/13 (4,85 MB) pobierz załącznik nr 1 DSU 9/13 (5,11 MB) pobierz załącznik nr 1 DSU 10/13 (5,00 MB) pobierz załącznik nr 1 DSU 11/13 (4,86 MB) pobierz załącznik nr 1 DSU 12/13 (4,99 MB) pobierz załącznik nr 1 DSU 13/13 (1,05 MB) pobierz załącznik nr 2 DTR 1/2 (360 kB) pobierz załącznik nr 2 DTR schematy  2/2 (1,05 MB) pobierz odpowiedzi na pytania wykonawców (2,8 MB) z załącznikiem (1,4MB) pobierz Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (410kB)
 
 
18.09.2014 r.
GOZ-351-8/14
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości powyżej progu 414.000 euro prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na ,,Wykonanie obsług 3 poziomu utrzymania na pojazdach 102, 104, 105,106"
pobierz ogłoszenie o zamówieniu (4,8 MB) pobierz SIWZ (1.4 MB) pobierz załącznik nr 1 DSU 1/13 (4,85 MB) pobierz załącznik nr 1 DSU 2/13 (4,75 MB) pobierz załącznik nr 1 DSU 3/13 (5,2 MB) pobierz załącznik nr 1 DSU 4/13 (4,95 MB) pobierz załącznik nr 1 DSU 5/13 (4,84 MB) pobierz załącznik nr 1 DSU 6/13 (4,88 MB) pobierz załącznik nr 1 DSU 7/13 (4,96 MB) pobierz załącznik nr 1 DSU 8/13 (4,85 MB) pobierz załącznik nr 1 DSU 9/13 (5,11 MB) pobierz załącznik nr 1 DSU 10/13 (5,00 MB) pobierz załącznik nr 1 DSU 11/13 (4,86 MB) pobierz załącznik nr 1 DSU 12/13 (4,99 MB) pobierz załącznik nr 1 DSU 13/13 (1,05 MB) pobierz załącznik nr 2 DTR 1/2 0,36MB) pobierz załącznik nr 2 DTR schematy 2/2 (1,1 MB) pobierz Odpowiedzi na pytania Wykonawcy (1,14MB) pobierz zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (280kB)
 
 
8.09.2014 r.
GOZ-351-7/14
Postepowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości powyżej progu 414.000 euro prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na ,,Wykonanie obsług 4 poziomu utrzymania czterech zespołów trakcyjnych typu 19WE"
pobierz ogłoszenie o zamówieniu (4,71MB) pobierz SIWZ (1.4MB) załącznik nr 1 DSU 1/7 (8,85MB) załącznik nr 1 DSU 2/7  (8,55MB) załącznik nr 1 DSU 3/7 (8,62 MB) załącznik nr 1 DSU 4/7 (9,2MB)  załącznik nr 1 DSU 5/7 (7,33MB) załącznik nr 1 DSU 6/7 (9,34MB) załącznik nr 1 DSU 7/7 (4,73MB) załącznik nr 2 DTR (0,9 MB) załączniki do DTR: załącznik 01 (7,35 MB) załącznik 02 (0,47MB) załącznik 03 (0,58 MB) załącznik 04 (4,99 MB) załącznik 05 (3,78 MB) załącznik 06 (1,2MB) załącznik 07  (0,24MB) załącznik 08 (1,61 MB) załącznik 09 (0,175MB) załącznik 10 0,68MB) załącznik 11 (0,6MB) załącznik 12 (0,22 MB) załącznik 13 (0,5 MB) załącznik 14 schemat komunikacji CAN (0,33MB) schemat obwodu głównego (2,4MB) schemat ogrzewania nawiewnego (0,69) schemat oświetlenia (0,46) schemat podłączenia czujników prędkości (2,5MB) schemat PPOŻ (0,214 MB)  schemat pulpitu (1,92MB) schemat sterowania drzwiami (0,93 MB) schemat tablic informacyjnych (0,85MB) schemat zasilania NN (3,47MB) schemat złącza międzywagonowego (1,87 MB) załącznik 15 (2,67MB ) załącznik 15a (0,71MB) załącznik 16 (0,97MB) załącznik 17 (3,14 MB) załącznik 18 (6,8 MB) załącznik 19 (2,12 MB) załącznik 20 (0,47 MB) załącznik 20a (40 kB) załącznik 21 (1,73 MB) załącznik 22 (2,35 MB) załącznik 23 (0,35 MB) załącznik 24 (0,7 MB) załącznik 25 (1,27 MB) załącznik 26-1 (8,68 MB) załącznik 26-2 (8,72 MB) załącznik 27 (4,0 MB) załącznik 28 (63 kB) załącznik 29 (0,25 MB) załącznik 30 (0,65 MB) załącznik 31 (3,25MB) załącznik 32 (0,6 MB) załącznik 33 (0,26 MB) pobierz zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (0,3MB)
 
 
9.07.2014 r.
GOZ-351-6/14
Postepowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości powyżej progu 414.000 euro prowadzone w trybie przetargu  nieograniczonego na ,,Wykonanie obsługi 4-go poziomu utrzymania czterech zespołów trakcyjnych typu 19WE"
pobierz ogłoszenie o zamówieniu (4,62MB) pobierz SIWZ (0,6MB) pobierz Załączniki do SIWZ (0,9MB) Załączniki do załącznika nr 2 do SIWZ: Załącznik nr 1. Dokumentacja Systemu Utrzymania ezt 19WE: pobierz DSU 19WE 1_7 (8,9MB) pobierz DSU 19WE 2_7 (8,6MB) pobierz DSU 19WE 3_7 (8,7MB) pobierz DSU 19WE 4_7 (9,2MB) pobierz DSU 19WE 5_7 (7,3MB) pobierz DSU 19WE 6_7 (9,4MB) pobierz DSU 19WE 7_7 (4,7MB) Załącznik nr 2. Dokumentacja Techniczno-Ruchowa ezt 19WE: pobierz DTR 19WE (0,9MB) Załączniki do DTR: pobierz Załącznik nr 1 (7,4MB) pobierz Załącznik nr 2 (0,5MB) pobierz Załącznik nr 3 (0,6MB) pobierz Załącznik nr 4 (5MB) pobierz Załącznik nr 5 (3,8MB) pobierz Załącznik nr 6 (1,2MB) pobierz Załącznik nr 7 (0,2MB) pobierz Załącznik nr 8 (1,6MB) pobierz Załącznik nr 9 (0,2MB) pobierz Załącznik nr 10 (0,7MB) pobierz Załącznik nr 11 (0,6MB) pobierz Załącznik nr 12 (0,2MB) pobierz Załącznik nr 13 (0,5MB) Załącznik nr 14. Schematy elektryczne: pobierz Schemat złącza międzywagonowego (1,9MB) pobierz Schemat zasilania NN (3,5MB) pobierz Schemat tablic informacyjnych (0,9MB) pobierz Schemat sterowania drzwiami (0,9MB) pobierz Schemat pulpitu (1,9MB) pobierz Schemat PPOŻ (0,2MB) pobierz Schemat podłączenia czujników prędkości (2,5MB) pobierz Schemat oświetlenia (0,5MB) pobierz Schemat ogrzewania nawiewnego (0,7MB) pobierz Schemat obwodu głównego (2,4MB) pobierz Schemat komunikacji CAN (0,3MB) pobierz Załącznik nr 15 (2,7MB) pobierz Załącznik nr 15a (0,7MB) pobierz Załącznik nr 16 (1MB) pobierz Załącznik nr 17 (3,1MB) pobierz Załącznik nr 18 (6,8MB) pobierz Załącznik nr 19 (2,1MB) pobierz Załącznik nr 20 (0,5MB) pobierz Załącznik nr 20a (0,1MB) pobierz Załącznik nr 21 (1,7MB) pobierz Załącznik nr 22 (2,3MB) pobierz Załącznik nr 23 (0,4MB) pobierz Załącznik nr 24 (0,7MB) pobierz Załącznik nr 25 (1,3MB) pobierz Załącznik nr 26-1 (8,7MB) pobierz Załącznik nr 26-2 (8,7MB) pobierz Załącznik nr 27 (4MB) pobierz Załącznik nr 28 (0,1MB) pobierz Załącznik nr 29 (0,3MB) pobierz Załącznik nr 30 (0,7MB) pobierz Załącznik nr 31 (3,3MB) pobierz Załącznik nr 32 (0,6MB) pobierz Załącznik nr 33 (0,3MB) pobierz odpowiedzi na pytania Wykonawców z dnia 28.07.2014 r. (0,7MB) pobierz modyfikacja treści SIWZ (250 kB) pobierz Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (253kB)
 
26.06.2014 r.
GOZ-351-5/14
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej progu 414.000 euro prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na ,,Świadczenie usługi ochrony fizycznej osób i mienia za pomocą ochrony stacjonarnej na terenie STP Warszawa Szczęśliwice"
pobierz ogłoszenie o zamówieniu (2,51 MB) pobierz SIWZ (8,5 MB) pobierz Zapytania wraz z odpowiedziami (2,79MB) pobierz Informacja z zebrania Wykonawców (350kB) pobierz Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (600kB)
 
  
13.06.2014 r.
GOZ-351-4/14
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości powyżej progu 414.000 euro prowadzone w trybie Negocjacji z ogłoszeniem na ,,Kompleksowe ubezpieczenie Szybkiej Kolei Miejskiej Sp. z o.o. na lata 2015-2017"
pobierz ogłoszenie o zamówieniu (7,65MB) pobierz Wzór wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (85 kB) pobierz zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (0,8MB)
 
 
13.05.2014 r.
GOZ-351-3/14
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości powyżej progu 414.000 euro prowadzone w trybie przetargu ograniczonego na: Wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlano-montażowych w ramach zadania pn. ,,Modernizacja zaplecza techniczno-postojowego SKM w lokalizacji Warszawa Szczęśliwice". 
Postępowanie prowadzone przez Inwestora Zastępczego: WS ATKINS - POLSKA Sp. z o.o., ul. Bonifraterska 17, 02-017 Warszawa
pobierz ogłoszenie o zamówieniu (9,2MB) pobierz wzór wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wraz z załącznikami (350kB) pobierz pytania od Wykonawców wraz z odpowiedziami - 28.05.2014 r. (420kB) pobierz Ogłoszenie - zmiana terminu składania wniosków na 23.06.2014 r. (1560kB) pobierz zawiadomienie o zmianie terminu składania wniosków - 23.06.2014 r. (353kB)
 
 
14.03.2014 r.
GOZ-351-2/14
Postępowanie o udzielenia zamówienia publicznego o wartości powyżej progu 414.000 euro prowadzone w trybie Zamówienia z wolnej ręki na ,,Naprawę pojazdu SKWWA 409 (27WE-009) po wypadku z 10 lutego 2014 r.  
 
7.01.2014 r.
GOZ-351-1/14
Postepowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości powyżej 414.000 euro prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na ,,Kompleksowe utrzymanie w czystości mienia SKM".
pobierz ogłoszenie o zamówieniu (4,5MB) pobierz SIWZ (1,68 MB) pobierz Pismo uzupełniające SIWZ o załącznik nr 10 do Istotnych dla stron postanowień umownych (500kB) pobierz Odpowiedzi na pytania Wykonawców (3,3MB) pobierz Informacja z zebrania Wykonawców - wizji lokalnej (350kB) pobierz Odpowiedzi na pytania Wykonawcy z 27.01.14 r.
(890kB) pobierz modyfikacja treści SIWZ z prawidłowym formularzem oferty (2350 kB) pobierz Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz o odrzuceniu oferty (1,52 MB) pobierz Zawiadomienie o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty (460kB)
 
 Data ogłoszenia
2014-01-07

Data wprowadzenia:  07-01-2014

Strona główna
Rejestr zmian
MENU
Podkanały
Plan zamówień publicznych 2020
Dokumenty
Zamówienia publiczne

Wersja standardowa