Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy


Menu

Bieżący katalog: Zamówienia publiczne

Lista podkatalogów:

Katalog wyżej: Menu Przedmiotowe

Lista artykułów:


Postepowania przetargowe ogłoszone w 2014 r.

17.11.2014 r.

GOZ-351-9/14

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości powyżej progu 414.000 euro prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na ,,Wykonanie 4 obsług 3 poziomu utrzymania na 4 pojazdach typu 14WE"

 

 

18.09.2014 r.

GOZ-351-8/14

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości powyżej progu 414.000 euro prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na ,,Wykonanie obsług 3 poziomu utrzymania na pojazdach 102, 104, 105,106"

 

 

8.09.2014 r.

GOZ-351-7/14

Postepowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości powyżej progu 414.000 euro prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na ,,Wykonanie obsług 4 poziomu utrzymania czterech zespołów trakcyjnych typu 19WE"

 

 

9.07.2014 r.

GOZ-351-6/14

Postepowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości powyżej progu 414.000 euro prowadzone w trybie przetargu  nieograniczonego na ,,Wykonanie obsługi 4-go poziomu utrzymania czterech zespołów trakcyjnych typu 19WE"

 

26.06.2014 r.

GOZ-351-5/14

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej progu 414.000 euro prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na ,,Świadczenie usługi ochrony fizycznej osób i mienia za pomocą ochrony stacjonarnej na terenie STP Warszawa Szczęśliwice"

 

  

13.06.2014 r.

GOZ-351-4/14

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości powyżej progu 414.000 euro prowadzone w trybie Negocjacji z ogłoszeniem na ,,Kompleksowe ubezpieczenie Szybkiej Kolei Miejskiej Sp. z o.o. na lata 2015-2017"

 

 

13.05.2014 r.

GOZ-351-3/14

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości powyżej progu 414.000 euro prowadzone w trybie przetargu ograniczonego na: Wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlano-montażowych w ramach zadania pn. ,,Modernizacja zaplecza techniczno-postojowego SKM w lokalizacji Warszawa Szczęśliwice". 

Postępowanie prowadzone przez Inwestora Zastępczego: WS ATKINS - POLSKA Sp. z o.o., ul. Bonifraterska 17, 02-017 Warszawa

 

 

14.03.2014 r.

GOZ-351-2/14

Postępowanie o udzielenia zamówienia publicznego o wartości powyżej progu 414.000 euro prowadzone w trybie Zamówienia z wolnej ręki na ,,Naprawę pojazdu SKWWA 409 (27WE-009) po wypadku z 10 lutego 2014 r.  

 

7.01.2014 r.

GOZ-351-1/14

Postepowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości powyżej 414.000 euro prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na ,,Kompleksowe utrzymanie w czystości mienia SKM".

 

 

Załączniki:
Data ogłoszenia:
07-01-2014
Data wprowadzenia:  07-01-2014


Wprowadził Roman Kozak 2014-01-07
Aktualizujący Roman Kozak 2014-12-30
Zatwierdzający Jerzy Obrębski 2014-12-30
Publikujący Makarewicz Andrzej (Gabinet Prezydenta (GP)) 2014-12-30
Wersja standardowa