Kanał Wyżej
Zamówienia publiczne

Informacja
Niniejszym informujemy, iż wszystkie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, których organizatorem jest Szybka Kolej Miejska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wszczynane po dniu 18 października 2018 r. prowadzone będą na
platformie zakupowej eB2B pod adresem: https://skm-warszawa.eb2b.com.pl
Komunikacja elektroniczna z Wykonawcami odbywać się będzie za pośrednictwem ww. platformy zakupowej.
Wszystkich Wykonawców zachęcamy do bezpłatnej rejestracji pod wskazanym powyżej adresem w zakładce "Rejestracja".
W razie problemów z rejestracją zapraszamy też do kontaktu pod numerem telefonu:
+48 22 378 39 70; +48 22 378 39 71; +48 22 258 48 61; +48 22 428 19 28;
+48 537 333 338; +48 695 347 328
support in English: +48 600 390 036
 
Regulamin organizacyjny udzielania zamówień publicznych Spółki
pobierz Regulamin Org. Udzielania Zam. Publ. (UZ nr 190-2016).pdf (3.2 MB) pobierz Zał. nr 1 (Wzór wniosku do Z o wyr. zgody na wszczęcie post. o udzielenie zam. kl., sekt. i podpr. sekt.).pdf(409kB) pobierz Zał. nr 2 (zasady udzielania zamówień sektorowych podprogowych).pdf (8.88 MB) pobierz Zał. nr 3 (Procedura obiegu dok. zw. z real. post. o udziel. zam. klasycznych, sektorowych i podpr. sekt.).pdf (1.6MB) pobierz Zał. nr 4 (Zasady udzielania zamówień prostych).pdf (3,29 MB) pobierz Zał. nr 5 (Wzór zapytania ofertowego dla zamówień prostych).pdf (865 kB) pobierz Zał. nr 6 (Wzór wniosku do Z o wyr. zgody na udzielenie zam. prostych, pr. sekt., pr. klas.).pdf (326 kB) pobierz Zał. nr 7 (Wzór zaproszenia do negocjacji bez ogłoszenia).pdf (255kB) pobierz Zał. nr 8 (Wzór oferty - negocjacje bez ogłoszenia).pdf (330 kB) pobierz Zał. nr 9 (Regulamin Komisji Przetargowej).pdf (5.51MB)
 
Postępowania przetargowe ogłoszone w:
2020 r. 2019 r 2018 r. 2017 r. 2016 r. 2015 r. 2014 r. 2013 r. 2012 r. latach 2008 - 2011


Plan zamówień publicznych
2020 r.Strona główna
Rejestr zmian
MENU
Podkanały
Plan zamówień publicznych 2020
Dokumenty
Zamówienia publiczne

Wersja standardowa