Szybka Kolej Miejska Sp. z o.o.
szukaj 
szukaj w   
Wyszukiwanie zaawansowane
 

Biuletyn Informacji Publicznej

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP - Szybka Kolej Miejska Sp. z o.o. > Menu Przedmiotowe > Deklaracja dostępności > Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

  Drukuj
 

Deklaracja dostępności Biuletynu Informacji Publicznej Szybkiej Kolei Miejskiej sp. z o.o.

Szybka Kolej Miejska sp. z o.o. zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Biuletynu Informacji Publicznej Szybkiej Kolei Miejskiej sp. z o.o.

 • Data publikacji strony internetowej: 2007-08-23
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2007-08-23

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności wymienionych poniżej:

 1. Brak jest transkrypcji opisowej niektórych materiałów dźwiękowych.
 2. Niektóre linki mogą być dwuznaczne dla użytkowników i nie są wystarczająco opisane.
 3. Brak dostępności wszystkich funkcjonalności za pomocą klawiatury.
 4. Niektóre z zamieszczonych plików to graficzne pliki PDF.
 5. Niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej.
 6. Część zdjęć nie posiada opisu alternatywnego.
 7. Na niektórych stronach brak jest odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.
 8. Niektóre elementy tekstowe nie mają możliwości zmiany rozmiaru czcionki.
 9. Brak jest możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-25

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Roman Kozak, r.kozak@skm.warszawa.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 0 22 699 72 69. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć do podmiotu skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury skargę można złożyć do Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/pl

Dostępność architektoniczna

[Ten opis dostępności nie zawiera osobistych opinii na temat zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, ale jego celem jest dokładne opisanie dostępności oraz udogodnień.]

Sposób dojazdu

Budynek w którym mieści się siedziba spółki Szybka Kolej Miejska sp. z o.o. znajduje się przy Al. Jerozolimskich 125/127, ok. 80 m od Placu Zawiszy w kierunku Centrum. 

Dojścia dla pieszych znajdują się od strony Placu Zawiszy oraz Placu Starynkiewicza. Przejścia dla pieszych od strony Pl. Zawiszy nie posiadają sygnalizacji dźwiękowej. Chodnik dla pieszych nie ma wydzielonego pasa dla rowerzystów. Na trasie dojścia do budynku chodnikami od strony Pl. Zawiszy występują schody oraz podjazd dla wózków i osób niepełnosprawnych o szer. ok. 90 cm. Na trasie dojścia do budynku występują również pojedyncze przeszkody np. słupki na przejściach oraz kosze na śmieci.

Najbliższe przystanki ZTM:

 • Pl. Zawiszy 02 (kierunek Spiska), w odległości ok. 200 m, autobusy linii: 127, 158, 159.
 • Pl. Zawiszy 03 (kierunek Pl. Starynkiewicza), w odległości ok. 5 m, autobusy linii: 127, 128, 157, 158, 175, 504, 517, 521.
 • Pl. Zawiszy 04 (kierunek Pl. Narutowicza), w odległości ok. 200 m, autobusy linii: 157, 517, 521.
 • Pl. Zawiszy 05 (kierunek Pl. Starynkiewicza), w odległości ok. 150 m, tramwaje linii: 7, 9, 22, 24, 25.
 • Pl. Zawiszy 06 (kierunek Ochota-Ratusz), w odległości ok. 120 m, tramwaje linii: 7, 9, 25.
 • Pl. Zawiszy 07 (kierunek Lindleya), w odległości ok. 200 m, autobus linii: 159.
 • Pl. Zawiszy 08 (kierunek Rondo Daszyńskiego), w odległości ok. 130 m, tramwaje linii: 9, 22, 24.
 • Pl. Zawiszy 14 (kierunek Rondo Daszyńskiego), w odległości ok. 250 m, tramwaje linii: 1, 9, 14, 22, 24.
 • Pl. Zawiszy 15 (kierunek Koszykowa), w odległości ok. 150 m, autobusy linii: 128, 175, 504.

Najbliższe stacje kolejowe, Warszawa Ochota oraz Warszawa Ochota WKD, znajdują się w odległości ok. 200 m. Dojście na perony jest możliwe za pomocą schodów stałych i w przypadku stacji Warszawa Ochota, platformy schodowej.

Najbliższe miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na chodniku przed budynkiem, w odległości ok. 70 m od wejścia. Dojazd na w/w miejsce jest możliwe od strony Pl. Zawiszy.

Najbliższy postój taksówek znajduje się przy Al. Jerozolimskich, ok. 200 m. w kierunku Pl. Starynkiewicza.

Uwaga: informacje dotyczące transportu publicznego mogą ulec zmianie, zaleca się sprawdzić aktualne informacje na stronie: https://www.wtp.waw.pl/

Wejście do budynku

Wejście do budynku biurowego, w którym na 3 piętrze znajduje się siedziba spółki Szybka Kolej Miejska sp. z o.o., znajduje się w ścianie frontowej budynku od strony Al. Jerozolimskich i jest wyposażone w podwójne drzwi dwuskrzydłowe przeszklone. Wejście jest dostępne dla osób na wózku po otwarciu przez portiera drugiego skrzydła. Dojście piesze do budynku posiada dwa stopnie. Długa, ok. 30 m pochylnia, o szerokości ok. 90 cm, rozpoczyna się od strony Pl. Zawiszy.
Pokonanie różnicy poziomów pomiędzy wejściem i holem na którym znajduje się portiernia, dwie windy oraz klatka schodowa, jest możliwe za pomocą 4 stopni.
Elektroniczna tablica informacyjna jest usytuowana nad stanowiskiem portiera.
Sekretariat Spółki Szybka Kolej Miejska sp. z o.o. znajduje się na końcu korytarza, na 3 piętrze. Korytarz na piętrze jest szeroki, umożliwiający wyminięcie się 2 osób. Na piętro można się dostać jedną z dwóch wind, znajdujących się po prawej stronie portierni. Możliwe jest również wejście zawijanymi schodami, znajdującymi się po lewej stronie portierni. Schody wyposażone są w jednostronne poręcze. Brak czytelnych oznaczeń krawędzi schodów.
Na 3 piętrze hol windowy oddzielony jest od korytarza drzwiami z kontrolą dostępu. Wideodomofon usytuowany jest z lewej strony drzwi. Wejścia do pokoi oznakowane są tabliczkami. Do biura Zarządu i sekretariatu należy udać się w lewo, do końca korytarza.

Dostęp do tłumacza PJM jest możliwy on-line.
Brak oznakowania dotykowego na posadzce.
Brak pętli indukcyjnej.
Brak oznaczeń brajlowskich.
Wstęp z psami do pomieszczeń budynku jest zakazany.
Brak pokoju dla matki z dzieckiem.
Brak windy do celów ewakuacyjnych.

Wychodząc z windy, po prawej stronie, znajdują się na każdym piętrze budynku, ogólnodostępne toalety. Toaleta dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na 6 piętrze obok windy. Na wprost wejścia znajdują się dwie umywalki. Kabina znajduje się po prawej stronie umywalek. W kabinie jest przestrzeń manewrowa, brak jest przestrzeni do transferu bocznego. Brak systemu przyzywowego. Miska ustępowa umieszczona jest po lewej stronie przeciwległej ściany od wejścia do kabiny, na dużej wysokości i jest wyposażona w obustronne poręcze. Umywalka znajduje się na prawo od miski.

 
 
Wprowadził BZMW/ext.R.Kozak 25-09-2020
Aktualizujący bzmw/ext.r.kozak 30-09-2020
Zatwierdzający bzmw/ext.mstec 02-10-2020
Publikujący Bartold Jan (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 02-10-2020
Liczba odwiedzin: 718