Szybka Kolej Miejska Sp. z o.o.
szukaj 
szukaj w   
Wyszukiwanie zaawansowane
 

Biuletyn Informacji Publicznej

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP - Szybka Kolej Miejska Sp. z o.o. > Menu Przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Wykonanie usługi przeglądu trzeciego poziomu utrzymania (poszerzony) P3 dziewięciu pojazdów EZT 35WE wraz z pracami dodatkowymi

Wykonanie usługi przeglądu trzeciego poziomu utrzymania (poszerzony) P3 dziewięciu pojazdów EZT 35WE wraz z pracami dodatkowymi

  Drukuj
 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.      Na przedmiot zamówienia składa się wykonanie 9 (dziewięciu) obsług technicznych poziomu P3 utrzymania EZT typu 35WE o numerach fabrycznych 001, 002, 003, 004, 005, 006, 008, 009, 010 według zatwierdzonej dnia 15.02.2021 r. przez Zarząd Spółki Szybka Kolej Miejska Sp. z o. o. w Warszawie Dokumentacji Systemu Utrzymania stanowiącej Załącznik nr 1 do Opisu przedmiotu zamówienia.

2.      Przy skorzystaniu z prawa opcji, przedmiot zamówienia może zostać powiększony
o wykonanie:

a)   prac dodatkowych planowych, związanych z obsługą techniczną poziomu P3 EZT typu 35WE, wykraczających poza zakres prac przewidzianych w DSU EZT 35WE, wymienionych w Załączniku nr 4 do Opisu przedmiotu zamówienia w podziale na:

- wykonanie usługi;

- dostawa części;

b)   prac dodatkowych pozaplanowych, związanych z obsługą techniczną poziomu
P3 EZT typu 35WE, wykraczających poza zakres prac przewidzianych w DSU EZT 35WE oraz poza zakres, o którym mowa w lit. a.

3.      Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w:

a)   Załącznik nr 2 do SWZ – Opisie przedmiotu zamówienia;

b)   Załącznik nr 3 do SWZ – Istotne Postanowienia Umowy (IPU)

4.      Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

50222000-7 Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego.

Załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu _2021-OJS119-316355-pl
SKM/SWZ.pdf
Załącznik nr 1 do Formularza oferty
Załącznik nr 1 do SWZ_formularz oferty
Załącznik nr 2 do SWZ - opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 3 do SWZ - Istotne Postanowienia Umowy (IPU)
Załącznik nr 4 do SWZ - oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
Załącznik nr 5 do SWZ - wykaz osób
Załącznik nr 6 do SWZ - wykaz usług
Załącznik nr 7 do SWZ - oświadczenie dot. aktualności JEDZ
Załącznik nr 8 do SWZ - oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
Załącznik nr 9 do SWZ - JEDZ
Załącznik nr 10 do SWZ - wniosek o udostępnienie informacji poufnych
SKM/Zalacznik_nr_1_Dokumentacja_Systemu_Utrzymania_EZT_typu_35WE.pdf
Załącznik nr 3 Protokół przekazania pojazdu kierowanego do obsługi
Załącznik nr 4 Lista przewidywanych prac dodatkowych podczas obsługi technicznej P3 9 EZT typu 35WE
Załącznik nr 5 Zasady znakowania zespołów trakcyjnych SKM Zarządzenie Dyrektora Generalnego SKM nr 32014 z 17.03.2014 r.
Załącznik nr 6 Wymagania do mycia po wykonaniu obsługi P3 na EZT typu 35 WE
SKM/Zalacznik_nr_7_Katalog_czesci_zamiennych_EZT_typu_35WE.pdf
Załącznik nr 8 Wymogi oznakowania Pojazdów zgodnie z wytycznymi ZTM w Warszawie
Załącznik nr 9 Wzór harmonogramu realizacji P3
Załącznik nr 10 Wzór Planu Kontroli i Badań
Informacja o złożonym odwołaniu
Odwołanie Wykonawcy

Odpowiedzi na pytania Wykonawców

Załącznik nr 1 do SWZ-formularz oferty - po modyfikacji 15.07.2021

Załącznik nr 3 do SWZ-IPU_po modyfikacji 15.07.2021

Załącznik nr 5 do SWZ-wykaz osób_po modyfikacji 15.07.2021

Załącznik nr 6 do SWZ-wykaz usług_po modyfikacji 15.07.2021

Załącznik nr 1 do SWZ-formularz oferty - po modyfikacji 19.07.2021

Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu

Odpowiedzi na pytania Wykonawców

Informacja o kwocie na sfinansowanie

Informacja o wniesionym odwołaniu

Odwołanie Wykonawcy

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Data ogłoszenia:
23-06-2021
Data wprowadzenia:  22-06-2021
 
 
Wprowadził Jagielska Karolina (SKM) 22-06-2021
Aktualizujący Jagielska Karolina (SKM) 08-09-2021
Zatwierdzający Jagielska Karolina (SKM) 08-09-2021
Publikujący Makarewicz Andrzej (Gabinet Prezydenta (GP)) 08-09-2021
Liczba odwiedzin: 377
Rejestr zmian